เกี่ยวกับเรา

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

เกี่ยวกับเรา

 
บริษัท รอยัลทัวร์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด

เริ่มให้บริการตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา โดยเราบริการด้วยความซื่อสัตย์ และจริงใจ พร้อมเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา และช่วยเหลือกับลูกค้าทุกท่านอย่างมืออาชีพ เพื่อให้การเดินทางของลูกค้าทุกท่านเป็นไปด้วยความสะดวก เรียบร้อย ในทุกเส้นทาง และจากที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ประกอบกับประสบการณ์ในการทำงานของเราตลอดระยะเวลาที่ผ่าน ลูกค้าทุกท่านจึงมั่นใจที่จะเดินทางไปกับเรา

 
บริการของเรา

- บริการจองทัวร์ทั้งใน และต่างประเทศ

- บริการรับปรึกษา และรับจัดทัวร์นำเที่ยวเป็นหมู่คณะ

- บริการรับจัดกรุ๊ปดูงาน ทัศนศึกษา ทั้งใน และต่างประเทศ

- บริการจองตั๋วเครื่องบินทุกสายการบิน ทั้งใน และต่างประเทศ

- บริการให้คำปรึกษาและยื่นวีซ่า ประเทศต่างๆ

 


 

 

ปรัชญาองค์กร

 

บริการอย่างมืออาชีพ เพื่อสร้างความพึงพอใจ ความสุข และรอยยิ้มให้แก่ลูกค้าทุกท่าน

วิสัยทัศน์

 

มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำการท่องเที่ยวในเส้นทางต่างประเทศ (Outbound) ในทุกเส้นทาง โดยยืนอยู่บนพื้นฐานการท่องเที่ยว
เชิงคุณภาพในราคาเหมาะสม บนความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

เป้าหมาย

 

บริษัทฯ มุ่งมั่นขยายเส้นทาง การบริการด้านต่างๆ อย่างครบวงจร และปรับปรุงข้อแก้ไข รักษาคุณภาพ สร้างมาตราฐานในการให้บริการ เพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจแก่ลูกค้าอย่างสูงที่สุด

 

รางวัลแห่งความสำเร็จ

ถือเป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นของบริษัท

ในการให้บริการ และการตอบรับจากลูกค้า

ทางบริษัทมีความยินดีอย่างยิ่งกับทุกรางวัล

และจะมุ่งมั่นต่อเพื่อลูกค้าทุกท่านค่ะ

 • ภาพรางวัลทดสอบ
  ภาพรางวัลทดสอบ
 • รางวัลการท่องเที่ยว
  รางวัลการท่องเที่ยว
 • บริษัท ทัวร์ยอดเยี่ยม
  บริษัท ทัวร์ยอดเยี่ยม
 • รางวัลด้านบริการ
  รางวัลด้านบริการ


ลูกค้าองค์กร/ผลงาน

บริษัท รอยัล ทัวร์ จำกัด

ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรต่างๆ

ที่ได้ไว้วางใจและใช้บริการจากทางบริษัท 

เพื่อพาพนักงานไปดูงาน/ ท่องเที่ยว

ศึกษาต่อ และอื่นๆ อีกมากมาย ไว้ ณ ที่นี้ค่ะ

 • ธนาคารธนชาติ
  ธนาคารธนชาติ
 • Dell
  Dell
 • TOA
  TOA
 • ธนาคารกสิกรไทย
  ธนาคารกสิกรไทย
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • DENSU THAILAND
  DENSU THAILAND
 • AP HONDA
  AP HONDA
 • DULUX
  DULUX
 • บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
  บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 • หนังสือพิมพิ์มติชน
  หนังสือพิมพิ์มติชน
 • AROMA GROUP
  AROMA GROUP
 • Exclusive Fitness
  Exclusive Fitness
ทีมงานคุณภาพ