การชำระเงิน

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

การชำระเงิน

ง่าย ๆ เพียง 3 ขั้นตอน

ขั้นตอนการชำระเงิน

1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน

2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข

3. ส่งหลักฐานการชำระเงิน พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

ข้อควรระวัง

- ก่อนการชำระเงินเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะส่งเอกสารใบอนุญาตนำเที่ยว หนังสือรับรองบริษัทฯ เพื่อทำการตรวจสอบก่อนการชำระเงิน

- กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ตามเบอร์โทรหน้าเว็บไซต์เท่านั้น! ระวังผู้แอบอ้าง หรือสามารถสอบถามข้อมูลพนักงานขายได้ที่เบอร์กลาง 02-595-0279 ก่อนการชำระเงิน

- ทางบริษัทฯ ไม่มีการออกไปเรียกเก็บเงิน หรือรับรูดบัตรนอกสถานที่ โดยต้องเข้ามาชำระเงินที่สำนักงาน สาขาบางใหญ่ และ สาขาสุขุมวิท 13 เท่านั้น!

หากทำการชำระโดยวิธีโอนเข้าบัญชีบริษัทฯ กรุณาเก็บหลักฐานการโอนไว้จนกว่าจะถึงวันเดินทาง

การชำระเงิน

กรุณาโอนเข้าบัญชี หรือเช็คสั่งจ่ายในนามของบริษัทฯ หรือในนามของกรรมการของบริษัทฯเท่านั้น!! (หากโอนเข้าบัญชีอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้อง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น)


ชื่อบัญชี

บริษัท รอยัลทัวร์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
บริษัท รอยัลทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด


กรรมการผู้มีอำนาจ

นางสาวสุรีย์พร ออสุวรรณ
นางสาววรรษมน นังคลา


ช่องทางการชำระเงิน

ธนาคาร เลขที่บัญชี สาขา
กสิกรไทย 572-2-44471-1
024-3-23200-7
บิ๊กซีบางใหญ่
เซนทรัลพลาซ่า เวสต์เกต
กรุงเทพ 221-4-19641-8
058-7-08432-8
ตลาดบางใหญ่
เซนทรัลพลาซ่า เวสต์เกต
ไทยพาณิชย์ 405-5-09174-1
407-811612-2
บิ๊กซีบางใหญ่
เซนทรัลพลาซ่า เวสต์เกต
กรุงไทย 758-0-334-364
758-0-35203-6
ตลาดบางใหญ่
ตลาดบางใหญ่

เงื่อนไขการรับชำระด้วยบัตร

- การรูดบัตรเครดิตทุกธนาคาร เจ้าของบัตรต้องเสียค่าธรรมเนียม 3% ของยอดที่ชำระ แต้มสะสมคะแนนบัตรต้องตรวจสอบเงื่อนไขของธนาคาร

- ลูกค้าสามารถเลือกผ่อนชำระเป็นรายเดือนได้ โดยเสียค่าธรรมเนียม 1.5% และอัตราดอกเบี้ย 0.89% ต่อเดือน (เฉพาะ KTC)

- การผ่อนชำระ 0% จะมีให้เลือกบางรายการที่นำมาจัดโปรโมชั่นเท่านั้น กรุณาติดต่อฝ่ายขาย

- รับเฉพาะบัตรที่มีโลโก้ VISA และ MasterCard ที่เปิดบริการจากธนาคารในประเทศไทยเท่านั้น