ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

เกาหลีสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ซุปตาร์... ซากุระ ชมพู ฟรุ๊งฟริ้ง 2 (TN)

เกาหลีสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ซุปตาร์... ซากุระ ชมพู ฟรุ๊งฟริ้ง 2 (TN)


ราคาเริ่มต้น 13,888 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYTNKR02XJ
  ประเทศ : Korea
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA X
  ช่วงเวลา : เมษายน - พฤษภาคม 2562

- ทัวร์เกาหลี โซลทาวเวอร์ หอคอยชมวิวเมือง
- สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้ง
- ถนนยออิโด ชมเทศกาลดอกซากุระบาน
- ชิมสตรอว์เบอร์รี่ ลูกใหญ่ หวาน หอม จากไร่
**พิเศษ !! สวมชุดฮันบก ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  ท่าอากาศยานดอนเมือง-ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน-โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ชุดฮันบก

วันที่  2    :  ไร่สตรอว์เบอร์รี่-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-ถนนซากุระแห่งกรุงโซล-ตลาดทงแดมุน

วันที่  3    :  ศูนย์โสม-ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง-พระราชวังถ็อกซูกุง- โซลทาวเวอร์-ดิวตี้ฟรี ศูนย์รวมเครื่องสำอาง-ย่านเมียงดง

วันที่  4    : ศูนย์สมุนไพร-พลอยอเมทิส-หมู่บ้านบุกชอนฮันอก-พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ-พิพิธภัณฑ์ น้ำแข็ง-ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน

วันที่  5    :  ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน- ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

วันที่  1    :  ท่าอากาศยานดอนเมือง

วันที่  2    :  ท่าอากาศยานดอนเมือง-ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ชุดฮันบก

วันที่  3    :  ไร่สตรอว์เบอร์รี่-ถนนแห่งซากุระ-ศูนย์รวมเครื่องสำอาง-ดิวตี้ฟรี-พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ- พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง-ช็อปปิ้งย่านฮงแด

วันที่  4    :  โซลทาวเวอร์(ไม่รวมขึ้นลิฟท์)-ศูนย์สมุนไพร-ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง-พระราชวังถ็อกซูกุงศูนย์โสม-ศูนย์พลอยอเมทิส- ช็อปปิ้งย่านเมียงดง

วันที่  5    :  ซุปเปอร์มาร์เก็ต -ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน- ท่าอากาศยานดอนเมือง