ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

FIRST SNOW KOREA (WE)

FIRST SNOW KOREA (WE)


ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  ประเทศ : Korea
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : EASTAR JET, JEJU AIR, JIN AIR, TWAY AIRLINES
  ช่วงเวลา : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560

- เที่ยวเกาหลีหน้าหนาว สัมผัสกับหิมะแรกเริ่ม
- เล่นสกีสุดมันส์ สนุกสนานกับหิมะ เล่นปาน้ำแข็ง
- ปั้นสโนว์แมน บนสกีรีสอร์ทแสนสวย
- สัมผัสบรรยากาศบนเกาะนามิที่เต็มไปด้วยหิมะ
- สถานที่โรแมนติก สาหรับคู่รักหนุ่มสาว ครอบครัว…
- คลายหนาว อิ่ม อร่อยกับ BUFFET BBQ ห้ามพลาด!!!

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  '1    :  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
 

วันที่  2    :  ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - LA PROVENCE - เกาะนามิ - วัดวาวูจองซา
 

วันที่  3    :  เล่นสกีสุดมันส์ (ไม่รวมค่าเช่าชุด+อุปกรณ์สกีและครูฝึก) - เรียนทำกิมจิ+ชุดฮันบก - สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด) - FANTA STICK SHOW OR WAPOP SHOW
 

วันที่  4    :  ผ่านชมบลูเฮ้าส์/อนุสาวรีย์นกฟีนิกซ์ - ศูนย์โสม - ถนนแฟชั่นฮงอิกวอคกิ้งสตรีท - TRICK EYE MUSEUM + ICE MUSEUM – ศูนย์เวชสำอาง - N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) - ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง - LINE FRIENDS STORE - ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลี ทงแดมุน - DONGDAEMUN DESIGN PLAZA DDP
 

วันที่  5    :  ศูนย์สมุนไพร - ศูนย์พลอยอเมทิส - ศูนย์น้ำมันสนแดง - DUTY FREE - คลองชองเกชอน - SUPERMARKET

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**